USB flash disk (16 GB)

350 Kč
Skladem
Kategorie: Ostatní

Min. 50% z kupní ceny směřuje na podporu dětí z Kliniky dětské onkologie FN Brno, zbytek tvoří pořizovací náklady.